NIMSDK-AOS  9.16.3
包 com.netease.nimlib.sdk.uinfo.model

interface  NimUserInfo
 用户资料(网易云信提供的用户资料托管使用) 更多...
 
interface  UserInfo
 用户资料接口(无论使用网易云信用户资料托管还是还是第三方自行管理用户资料,都要实现这个接口) 更多...