NIMSDK-AOS  9.16.3
Public 成员函数 | 静态 Public 成员函数 | Public 属性 | 所有成员列表
com.netease.nimlib.sdk.qcmedia.enums.QChatMediaType 枚举类型参考

RTC登录状态枚举 更多...

Public 成员函数

 QChatMediaType (int value)
 
int getValue ()
 

静态 Public 成员函数

static QChatMediaType typeOfValue (int value)
 

Public 属性

 RTC =(0)
 

详细描述

RTC登录状态枚举

在文件 QChatMediaType.java6 行定义.

构造及析构函数说明

◆ QChatMediaType()

com.netease.nimlib.sdk.qcmedia.enums.QChatMediaType.QChatMediaType ( int  value)

在文件 QChatMediaType.java11 行定义.

成员函数说明

◆ getValue()

int com.netease.nimlib.sdk.qcmedia.enums.QChatMediaType.getValue ( )

在文件 QChatMediaType.java15 行定义.

◆ typeOfValue()

static QChatMediaType com.netease.nimlib.sdk.qcmedia.enums.QChatMediaType.typeOfValue ( int  value)
static

在文件 QChatMediaType.java19 行定义.

类成员变量说明

◆ RTC

com.netease.nimlib.sdk.qcmedia.enums.QChatMediaType.RTC =(0)

在文件 QChatMediaType.java7 行定义.


枚举说明文档从下列文件生成: