NERtc iOS SDK V5.6.20
载入中...
搜索中...
未找到
NERtcEngineStatistics.h 文件参考
import <Foundation/Foundation.h>
import "NERtcEngineEnum.h"

浏览源代码.

class  NERtcStats
 通话相关的统计信息 更多...
 
class  NERtcVideoLayerSendStats
 本地视频单条流统计信息 更多...
 
class  NERtcVideoSendStats
 本地视频流上传统计信息 更多...
 
class  NERtcVideoLayerRecvStats
 每条流的接收下行统计信息 更多...
 
class  NERtcVideoRecvStats
 远端视频流的统计信息 更多...
 
class  NERtcAudioLayerSendStats
 本地音频流上传统计信息。 更多...
 
class  NERtcAudioSendStats
 本地音频流上传统计信息。 更多...
 
class  NERtcAudioLayerRecvStats
 远端用户的音频统计。 更多...
 
class  NERtcAudioRecvStats
 远端用户的音频统计。 更多...
 
class  NERtcNetworkQualityStats
 用户的网络质量 更多...
 
protocol  <NERtcEngineMediaStatsObserver>
 统计信息回调 更多...
 
protocol  <NERtcChannelMediaStatsObserver>
 channel 统计信息回调。 更多...