appKey property

String appKey
final

app key

Implementation

final String appKey;