NIM Unity SDK  V2.4.2
属性 | 所有成员列表
NIM.NIMKickoutOtherDeviceInfo类 参考
类 NIM.NIMKickoutOtherDeviceInfo 继承关系图:
NimUtility.NimJsonObject< NIMKickoutOtherDeviceInfo >

属性

List< string > DeviceIDs [get, set]
 
- 属性 继承自 NimUtility.NimJsonObject< NIMKickoutOtherDeviceInfo >
virtual bool IgnoreDefauleValue [get, set]
 
string JSON [get, set]
 

额外继承的成员函数

- Public 成员函数 继承自 NimUtility.NimJsonObject< NIMKickoutOtherDeviceInfo >
virtual string Serialize ()
 
virtual string SerializeWithIndented ()
 
- 静态 Public 成员函数 继承自 NimUtility.NimJsonObject< NIMKickoutOtherDeviceInfo >
static T Deserialize (string json)
 

该类的文档由以下文件生成: